RSS خوراک
مرکز آموزش : بخش پشتیبانی وب رمز
بخش پشتیبانی وب رمز به آدرس http://support.webramz.com [https://support.webramz.com] شامل قسمت های زیر می باشد: ارسال درخواست: برای استفاده از این بخش کاربران ابتدا باید از قسمت «ثبت نام [http://support.webramz.com/index.php?/Base/UserRegistration/Regis...
ارسال درخواست برای ارسال درخواست/تیکت ابتدا وارد صفحه مربوط به پشتیبانی وب رمز به آدرس http://support.webramz.com [http://www.support.webramz.com] شوید. جهت ارسال درخواست ابتدا باید از قسمت «ثبت نام» در صفحه اصلی پشتیبانی ثبت نام نموده و سپس با نام کار...
Help Desk Software by Kayako support.webramz.com/index.php?