چنین مطلبی موجود نیست یا شما دسترسی لازم جهت مشاهده آنرا ندارید.
RSS خوراک
مرکز آموزش
 

.جهت ایجاد رابط جدید در حساب کاربری لازم است پس از ورود به حساب کاربری [http://my.webramz.com/]، از منوی افقی اطلاعات کاربری را انتخاب نمایید .در این مرحله بر روی افزودن رابط جدید را کلیک نمایید .فرمی را که مشاهده می کنید مربوط به اطلاعات رابط جدید است...
ابتدا وارد پنل وب سایت پنل خود شوید. آدرس ورود به پنل وب سایت پنل: http://panel1.rackset.com:9001 [http://panel1.rackset.com:9001] سپس بر روی web websites کلیک کنید .درصفحه باز شده بر روی دامنه موردنظر کلیک کنید .در این قسمت مطابق شکل زیر یکبار برروی...
محبوبترین ها 
 
آخرین مطالب 
 
Help Desk Software by Kayako Fusion